Heroshah Plantation Dargai Forest Sub Division of Malakand Forest Division

 

 

 

FB_IMG_1452797174028 FB_IMG_1452797166994 FB_IMG_1452797163823 FB_IMG_1452797161019 FB_IMG_1452797157997